KICKSTARTER: https://www.kickstarter.com/projects/phns/court-of-crowns-a-historical-drama-visual-novel

PC Version can be downloaded below.

Court of Crowns is a Visual Novel game inspired by Ace Attorney. You play as a Princess Adela de Rex and lead the Crown Court that resolves important disputes between the Nobility. But what kind of a person is Princess Adela de Rex? Decide that for yourself, thanks to the game's unique Belief System. Whatever Adela will dedicate herself to her duty, abuse her position for personal gain, or escape own responsibility, your choices will shape the nature of your Crown.

HTML5 version is less stable than the PC version. In case of problems requiring switching to the PC version, you can use Export button, to export JSON save to your console (F12 in most of browsers). This way, you can also export your last checkpoint, even if you didn't save the game. JSON should be put into file save.dat in folder  %localappdata%\CoC

You can only change the language in main menu. 

We encourage you to share your feedback! You can do it here.

Our webpage:  https://courtofcrowns.com/  - we encourage you to sign up to our newsletter!

Follow us on twitter https://twitter.com/CourtOfCrownsVN

Work In Progress - the Demo Does not Represent The Final Look of The Game

-------------

KICKSTARTER: https://www.kickstarter.com/projects/phns/court-of-crowns-a-historical-drama-visual-novel

Court of Crowns  jest grą Visual Novel inspirowaną Ace Attorney. Wciel się w księżniczkę Adelę de Rex i przewódź Sądowi Królewskiemu, który rozstrzyga ważne spory pomiędzy szlachcicami. Ale jaką osobą jest księżniczka Adela de Rex? Zdecyduj to sam, dzięki wyjątkowemu Systemowi Przekonań. Jakkolwiek Adela odda się swemu obowiązku, wykorzysta swą pozycję dla własnego zysku, lub ucieknie od odpowiedzialności, Twe wybory ukształtują naturę Twej Korony.

Wersja PC dema jest do ściągnięcia poniżej.

Wersja HTML5 dema jest mniej stabilna od wersji PC.  W przypadku problemów i potrzeby kontynuacji gry na wersji PC, w głównym menu można kliknąć przycisk Eksport, by wyświetlić JSON z save'm na konsoli (F12 w większości przeglądarek). Można też tak eksportować ostatnie checkpoint, nawet jeżeli się nie zapisało gry. JSON należy umieścić w pliku save.dat w folderze %localappdata%\CoC. 

Język można zmienić tylko w menu głównym, nie podczas gry.       

Zachęcamy do podzielenia się z nami swoją opinią! Można to zrobić pod tym linkiem.

Strona gry: https://courtofcrowns.com/pl - zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter!

Śledź nas na twitterze  https://twitter.com/CourtOfCrownsVN

Dzieło w produkcji - demo nie reprezentuje finałowego produktu.

PlaceHolder Name Studio

Download

Download
Court of Crowns Demo v1.8.1.zip 299 MB
Download
Court_of_Crowns_Demo_v1.8.1.AppImage

Also available on

Development log

View all posts

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

(+1)

I love the storytelling and the characters.  This looks like a really interesting game.  Keep up the good work.