Demo v1.1


Poprawiono optymalizację plików muzycznych i graficznych, co zmniejszyło wagę wersji Windows o 60 mega. Nie miało to jednak większego wpływu na wersję HTML5, bo Game Maker jest dziwny dla HTML5.

Escape otwiera menu opcji. Zamykanie escapem nie działa na HTML5, bo Game Maker jest dziwny dla HTML5.

Files

CoC Demo v1.1.zip 204 MB
Sep 16, 2021
CoC.zip Play in browser
Sep 16, 2021

Get Court of Crowns (Demo)

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.