Demo v1.2


Kolejna łatka optymalizacyjna. Znacząco przyspiesza ładowanie gry, choć w HTML5 skutkuje lekkim opóźnieniem puszczanych utworów muzycznych.

Files

CoC Demo v1.2.zip 154 MB
Sep 23, 2021
CoC.zip Play in browser
Sep 23, 2021

Get Court of Crowns (Demo)

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.