Demo v1.3


Umożliwiliśmy fullscreen dla wersji PC, klawisz F11.


Oprócz tego podczas zeznania i porównania zmodyfikowaliśmy radę, by przypomnieć co gracz ma zrobić mechanicznie. Oprócz tego jedna kwestia narratora została zmodyfikowana.

Files

CoT Demo v1.3.zip 154 MB
Sep 30, 2021
CoC.zip Play in browser
Sep 30, 2021

Get Court of Crowns (Demo)

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.